• Tollivormistuse dokumentide ettevalmistamine;

  • Konsulteerimine välismajandus tegevuse alal;

  • Kauba koodi määramine vastavalt Vene Föderatsiooni välismajandus tegevuse kauba nomenklatuurile;

  • Tollimaksude ja –tasude suuruse arvutamine;

  • Kauba deklareerimine ja tolli deklaratsioonide vormistamine erinevates tolli režiimides;

  • Eelkontrolli teostamine kauba vastavuse hindamiseks dokumentidel esitatud kirjeldusele;

  • Kliendi huvide esindamine Vene Föderatsiooni tolli asutustes kõikides tollivormistusega seotud küsimustes;