Veoteenuse pakkumine hõlmab järgmisi transpordi liike:

  • Meretransport;
  • Maanteetransport;
  • Raudteetransport;
  • Lennutransport;
  • Erimõõtmeliste kaupade tarnimine;
  • Multimodaalsed veod.

Paindlikud logistilised lahendused, madalamad veokulud ja kiired tarneajad soodustavad multimodaalsete tarneahelate kasutamist üle maailma. Samas ei piirdu multimodaalne vedu mitme transpordiliigi (mere-, maantee-, raudtee ja lennu transpordi) kasutamisega. See hõlmab ka kogu transpordi taristut: terminale, konsolideerimiskeskusi, sadamaid, lennujaamasid jne.

Multimodaalne vedu eeldab kõrgeimat koordineerimistaset selle toimimiseks. Maailmakogemus on näidanud, et see on saavutatav läbi kogenud operaatori – ekspedeerija kaasamise ning usaldusväärsete ärisuhete olemasolul logistilise keti kõikide lülide vahel, kaasa arvatud laevaliinid, agendid, kindlustusfirmad, terminali- ja laooperaatorid, sadamate administratsioonid jt.